Usługi koparką

 

Usługi koparką (koparko-ładowarka)

Realizujemy zadania w zakresie usług koparką przy obiektach drogowych, placach budowlanych oraz prywatnych posesji. Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu(koparka, spychacz, wywrotka) wykonywane są zgodnie z aktualnymi wymaganiami ochrony środowiska i przepisami BHP. Gwarantujemy profesjonalny sprzęt budowlany (koparki obrotowe, koparki gąsienicowe, koparko-ładowarki) oraz pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Usługi koparko-ładowarką:

  • niwelacje terenu, zagęszczenie terenu,
  • wykopy ciężkim sprzętem,
  • wykopy pod dom, fundamenty szamba, studnie,
  • przenoszenie mas ziemnych oraz materiałów sypkich.

Usługi koparką:

  • prace wyburzeniowe,
  • rozbiórki budynków mieszkalnych,
  • wyburzenia infrastruktury drogowej,
  • wyburzenia hal magazynowych, kominów,
  • prace ziemne, roboty drogowe.

Prace ziemne, roboty drogowe Bydgoszcz

Prace ziemne są nieodłącznym elementem każdej budowy i polegają na wydobywaniu gruntu i jego uformowaniu lub przemieszczeniu. Niwelacje i podnoszenie terenu wchodzą w skład prac przygotowawczych i porządkowych, które polegają na: usunięciu darni i ziemi, wycince, karczowaniu, odprowadzeniu wód opadowych.

Wykonujemy kompleksowe roboty drogowe, prace ziemne na potrzeby budownictwa oraz pod zaplecze sportowe lub rekreacyjne. Roboty ziemne prowadzimy w zakresie: fundamentów budowli, instalacji podziemnych, podłoża pod nawierzchnie dróg, lotnisk, placów; kształtowania terenu, np. usypywanie wałów, nasypów.

Roboty ziemne to zbiór procesów technologicznych w wyniku których powstają obiekty budowlane wykonane w gruncie. Prowadzone przez nas roboty są na ogół masowe, pracochłonne i charakteryzują się wykorzystaniem ciężkiego sprzętu takiego jak: koparki, koparko-ładowarki, spychacze, wywrotki, samochody ciężarowe.

koparka-kolowa

koparka

koparko-ladowarka

uslugi-koparka